На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г.,информираха от пресофиса на фонда. 

Чакат ли вече фермерите новия министър или харесват работата на служебния?

За 2022 г. финансовият ресурс е в размер на 8 073 092.57 лева. Документи за финансовата 2022 г. ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице. 

Приемът ще продължи до 17 януари 2022 г.

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020 – 2022 г. 

Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място в областните дирекции на фонда, както и в Централното управление на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“.

Мерки Б, Г и Д от НПП 2020 – 2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата за извършване на лабораторен анализ на меда и купуване на кошери, пчелни семейства и майки. 

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при купуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.
За новия прием през 2022 г., с изменение на Наредбата от октомври 2021 г., се добавят нови видове инвентар, които стопаните могат да купят.

Пчеларите могат да кандидатстват и по Мярка Г „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“. Досега мярката беше достъпна само за сдружения и организации.

Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Г от Национална програма по пчеларство от 4 до 17 януари 2022 г. 

Отворена е и мярка Е дейност 3 „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“. 

Документи по тези мерки ще се приемат в централно управление на ДФЗ.
Приемът по мерките от НПП 2020 – 2022 г. се осъществява съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.

Ръководството на ДФЗ уверява пчеларите, че след приключване на приема по НПП за 2022 г. в най-кратки срокове ще бъдат разгледани и одобрени заявленията на всички кандидати, допълват от ведомството.