В днешния брой на Държавен вестник е обнародвана Наредбата за извънредно подпомагане на производителите на животинска продукция, засегнати от кризата в сектора. В срок до 19 ноември ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ списъците на производителите, допустими за подпомагане. Приемът ще започне на 23 ноември (понеделник) и ще продължи до 4 декември 2015г. в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", в чиято териториална компетентност попада адреса на регистрация на кандидата за подпомагане. 
 
Заявлението съдържа: 1. идентификационни данни за заявителя; 2. УРН в ИСАК на кандидата за подпомагане; 3. номер на банковата сметка на кандидата за подпомагане. В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да посочва количеството краве мляко и/или броя на животните, подлежащи на подпомагане и декларира съгласие, размера на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие”.  
 
Четири са схемите, одобрени за подпомагане:
 
1. Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г.
2. Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството.
3. Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството.
4. Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството.

Не подлежат на подпомагане кравите с месодайно направление!
 
Министърът на земеделието и храните в срок до 10 декември 2015 г. определя със заповед размера на плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно по схемите. 
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!