От 20-и септември 9 банки ще рефинансират кредити за закупуване на земеделска техника по мярка 121 от ПРСР.  Банките, сключили до момента споразумения с ДФЗ за рефинансиране на кредити по Мярка 121 са:


1. “Банка ДСК” ЕАД
2. “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД
3. “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
4. “РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД
5. “ТБ МКБ ЮНИОНБАНК” АД
6. “ТОКУДА БАНК” АД
7. “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
8. “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД
9. “ЧПБ ТЕКСИМ” АД

 

От 20 септември изброените банки, които са сключили споразумение с ДФЗ и вече имат сключени анекси и към договорите с кандидатите по мярка 121, чийто кредити за покупка на техника се предоговарят, могат да подават искане за потвърждаване на рефинансирането в ДФЗ. „Исканията ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното входиране в деловодството на ДФЗ до изчерпване на предвидените за целта финансови средства в размер на 40 млн. лв.”, припомни Калина Илиева. Тя посочи също, че търговските банки, които не са сключили договор за целево рефинансиране с фонда, но имат интерес, все още могат да се присъединят към схемата.


Схемата бе утвърдена на заседание на Управителния съвет на ДФЗ на 5 август. По нея отпуснати кредити на фермери, които вече са си закупили земеделска техника като са кандидатствали с проекти за получаване на безвъзмездно европейско финансиране по мярка 121 от ПРСР, ще се рефинансират само до края на 2010 г.


Процедурата, по която ще става самото рефинансиране, предвижда банките да разсрочват изтеглени заеми за вече закупена земеделска техника по Мярка 121 от ПРСР при 9% лихва. Сроковете за погасяване на кредитите ще могат да се удължават до 24 или 72 месеца в зависимост от периода, за който са отпуснати първоначално.