Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектор мляко. 
 
Четири са схемите, одобрени за подпомагане:
 
1. Схема за подпомагане на база доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г. 
2. Схема за подпомагане на брой млечни крави в стопанството. 
3. Схема за подпомагане на брой овце-майки и/или кози-майки в стопанството. 
4. Схема за подпомагане на брой биволици в стопанството. 
 
За получаване на подпомагане по схемите, производителите подават заявление по образец, съгласно приложението в периода от 16 ноември до 4 декември 2015 година в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие”, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", в чиято териториална компетентност попада адреса на регистрация на кандидата за подпомагане. Заявлението съдържа: 1. идентификационни данни за заявителя; 2. УРН в ИСАК на кандидата за подпомагане; 3. номер на банковата сметка на кандидата за подпомагане. В заявлението кандидатът за подпомагане заявява участие в схемата, без да посочва количеството краве мляко и/или броя на животните, подлежащи на подпомагане и декларира съгласие, размера на подпомагането да бъде определен от Държавен фонд „Земеделие”. 
 
Помощите по схемите за подпомагане се изплащат на производителите на краве мляко и на земеделските стопани от Държавен фонд „Земеделие” по банков път, в срок до 18 декември 2015 г. 

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора, публикувано на 29.10.2015 г.

 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!