Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще приема документи по схемата за помощ при изпълнение на мерки по програмата за контрол доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) от 15 май. Приемът ще продължи до 14 октомври. 

Призив от МЗХ за Кампания 2024: Чертайте през службите по земеделие

 

Стопаните ще имат възможност да отчитат и предоставят документи е  до 31 октомври, а изплащането на средствата ще трябва да стане до 16 декември, съобщават от пресофиса на ДФЗ. 

Разплащателната агенция отпусна 500 хил. лв. по схемата за контрол на доматения миниращ молец за тази година. Ресурсът е утвърден с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”.

Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител, става ясно от указанията за прилагане на схемата. 

Приемливи разходи:
С помощта се покриват част от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на доматен миниращ молец, утвърдени в програмата, в т.ч.: 
    Феромонови уловки за контрол/улавяне на доматен миниращ молец, вкл. капан и феромони; 
    Биологични агенти – за биологичен контрол на доматен миниращ молец; 
    Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на доматен миниращ молец Tuta absoluta. 

 

Подпомагат се до 350 лв./дка с ДДС (3 500 лв./хектар с ДДС) годишно от разходите по закупуване на необходимите продукти и средства за растителна защита, само за домати (зеленчуци) отглеждани в оранжерии. 
Посоченият размер на помощта (ставката) е на площ, годишно, без значение от броя на отгледаните реколти. 

Помощта има за цел да компенсира разходите на оранжерийните зеленчукопроизводители, направени за продукти за растителна защита срещу миниращия молец. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв. на хектар с включено ДДС, годишно. 

Вижте указанията по помощта.