Изпълнителната агенция по лозата и виното обявява прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018.
[news] Приемът на заявления ще започне от 08:00 часа на 15.12.2015 г. (вторник). Това става ясно от от Заповед № 12-425/01.12.2015 на изпълнителния директор на ИАЛВ.
 
Утвърдени са нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“. 
 
От ИАЛВ информират всички вино- и гроздопроизводители, че предстои прием на заявления за издаване на удостоверение за участие по ИАЛВ ще приема целогодишно заявления за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 – 2018. 

Заповед № 12-425/01.12.2015
 

Заявление за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

План за преструктуриране и конверсия

 

Искане за удължаване на срока на издадено удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!