Общинските служби по Земеделие за област Варна ще работят извънредно на 16 и 17 април 2016г (събота и неделя) във връзка с кампания "Директни плащания" 2016, информират от Областна дирекция земeделие Варна.

 

Службите ще работят при следния график:

 

Г Р А Ф И К

 

                за присъствие на служител от ОСЗ на 16 и 17 април 2016г. за дейности  по кампания ДП-2016г

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Светла Йорданова - старши специалист

0879/140551

събота

 

 

 

17.04.2016г.

10:00 - 15:00

Снежана Димитрова - старши специалист

0879/140565

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. АКСАКОВО

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

17.4.2016г.

10:00 - 15:00

Галя Георгиева  - и д началник

0879/547443

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ВАРНА

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Даниела Генова - главен  експерт 

0879/547433

събота

 

 

 

17.4.2016г.

10:00 - 15:00

Петко Йорданов - младши експерт

0879/547432

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ВЕТРИНО

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

17.04.2016г.

08:00 - 13:00

Пламена Вълчева  - главен експерт

0879/547418

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Нели Димова  - старши специалист

0879/547398

събота

 

 

 

17.4.2016г.

08:00 - 15:00

Мима Пенкова - главен експерт

0879/547397

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Сийка Иванова - старши  експерт 

0879/547402

събота

 

 

 

17.4.2016г.

10:00 - 15:00

Емел Алиева  - старши експерт

0895/570297

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПРОВАДИЯ

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Мариана Чернева -главен  експерт 

0879/547417

събота

 

 

 

17.4.2016г.

10:00 - 15:00

Пламен Раднев  - старши експерт

0879/547410

неделя

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СУВОРОВО

Дата

час 

Оператор

тел. за връзка

16.04.2016г.

10:00 - 15:00

Филис Талядова Кадирова - гл. специалист 

0879/547407

събота

 

Радка Желязкова Кунева - гл. специалист 

05153/26-13

 

 

Марит Петров Марков - гл.експерт

0879/547413

17.4.2016г.

10:00 - 15:00

Филис Талядова Кадирова - гл. специалист 

0879/547407

неделя

 

Радка Желязкова Кунева - гл. специалист 

05153/26-13

 

 

Мартин  Петров Марков - гл.експерт

0879/547413