Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите на земеделските стопани изтича на 30 април 2018 г. Дотогава трябва да бъде платен и изчисленият данък.
 
 
Фермерите, които още не са изпълнили тези задължения, разполагат само с пет дни, за да изпратят документите си и да внесат дължимите суми. Годишна данъчна декларация са длъжни да подадат в Националната агенция за приходите (НАП) регистрираните земеделски стопани, които през 2017 г. са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии или друго подпомагане.
 
Данъкът е в размер на 10%, но регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите имат право да намалят с 60% доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство.
 
Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа с 40%, уточниха данъчните.
 
Декларацията може да се подаде по пощата с обратна разписка, на място в някои пощенски станции, както и в офисите за обслужване на клиенти на НАП.
 
 
Възможно е изпращане на документа и по електронен път. Почти половината от данъчните декларации в страната от началото на тази година са подадени по интернет – с електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК). Кодът може да бъде получен безплатно във всеки офис на НАП.
 
Допълнителна информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации се правят и в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.