Действително дебатите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) са в разгара си. Вече има и редица конкретики, които очевидно ще влязат в документите за следващия програмен период. Коментар по темата на евродепутат Владимир Уручев за Фермер.БГ.


Повече подкрепа за фермерските сдружения в новата ОСП

 

Бъдещето на младите в новата ОСП

Младите фермери определено са задължителен елемент в ОСП след 2020. Ясно се вижда, че вече е осъзната необходимостта за подкрепа на младите хора в селското стопанство. Сигурен съм, че това ще намери израз и в конкретни политики, и в конкретно финансиране. Не, че сега го няма – има го, но не е чак толкова достъпно.


Броят на младите в селското стопанство намалява и в България, и в ЕС. Освен това намалението е с милиони, това не е случаен фактор, а действително съществуваща тенденция. Затова са нужни и мерки. Трябва да навлязат новите технологии, но най-вече да ангажираме повече хора да знаят какво се предлага от страна на ЕС, защото само ако от едната страна има активност – няма как да се получи.


Три мерки, които ще движат ОСП напред

Трудно е да очертая само три неща, но на първо място определено това е дигитализацията и въобще информационните и комуникационни технологии. Те навлизат в нашия живот, заемайки всяко едно ъгълче. Това трябва да стане и в селското стопанство, за да почувстват младите, че са в един модерен сектор.


Важно е и да продължи развитието на инфраструктурите в селско то стопанство по един целенасочен начин. Все пак, за да живееш в определен селски регион трябват минимум неща, които да са достъпни. Смятам, че ОСП трябва да работи в тази насока.


Ножът с две остриета или т.нар стратегически планове

В ОСП една от най-дискутираните теми е новият модел за прилагане на политиките. В този модел се дава свобода на действие на държавите членки. Това е хубаво, защото на местни нива се знаят най-добре потребностите, с които трябва да се отговори с държавни и европейки политики.


От друга страна има риск, разбира се, че средствата, които ще дойдат от страна на Европа няма да съответстват точно на целите, които са заложени на европейско ниво, независимо, че има обобщени цели и всяка една мярка и проект трябва да носи добавена стойност. Тук ще е трудно да се намери баланса, но аз харесвам идеята за стратегическите планове, защото така ще се отговори на конкретните нужди на различените региони.


Към момента е трудно да се каже дали сме закъснели или не с изготвянето на стратегическия план, но вървим в тази посока и това е важно. Като цяло доста държави забавят изготвянето на плана си, защото искат да видят какво е общото мнение по отношение на бъдещите регламенти. Не мисля, че сме закъснели, но не трябва и да изоставаме, защото колкото по-рано се справим, толкова по-бързо ще започнем и да прилагаме мерките след 2020 г.

 
"Кауза пердута" ли е опростяването на брюкселския език? 

Наистина се предлага сериозно опростяване, което не е само в Брюксел, определено. То е в много посоки. Едно от нещата е обединяване на множеството от регламентите в едно. Както и на множество инструменти в един общ.
Другото сериозно нещо е намаляване на масата от документи, доклади. Те ще бъдат фиксирани, така администрацията ще се намали, а оттам и контролът ще може да се прецизира.
 

 
Следете темата в https://cap4us.fermer.bg/