Информационната кампания на АгриГейт Медия, съфинансирана от Европейския съюз и посветена на Общата селскостопанска политика на ЕС, беше активен участник в едно от най-големите селскостопански изложения, провеждани у нас. 
 
Като медиен партньор на БАТА АГРО 2019, Агригейт Медия използва възможността да разпространи информационни материали сред всички посетители на изложението – близо 15 000 души, както и сред изложителите - 187 фирми от агросектора. 
 
 
БАТА АГРО  се проведе от 14 до 16 май на летището край град Стара Загора и по традиция събра всички заети в селското стопанство на изложбена площ от 37 700 кв. м, като грандиозния форум е организиран от  Българската Асоциация на Търговците на Агротехника (БАТА АГРО).
 
Форумът за иновации, технологии и срещи на бизнеса отново представи най-големите световноизвестни брандове за селскостопанска техника, продукти и услуги за земеделието. 
 
За първа година в рамките на БАТА АГРО фирмите, които предлагат семена, препарати за растителна защита и торове, имаха възможност да демонстрират своите продукти на опитни полета с посеви. 
 
 
БАТА АГРО 2019 е идеалната платформа за популяризиране на дейностите в кампанията „ОСП работи за нас!“, тъй като посетителите са основно млади хора от градовете с интереси в агросектора и развитието на селските райони.
 
Благодарение на разпространените печатни материали, тяхното внимание беше насочено към интернет страницата www.cap4us.fermer.bg, както и към планираните за провеждане събития през 2019 г.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg