В рамките на втората част на кампанията „ОСП работи за нас: Бъди в час и участвай!“, организирана от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт, е планирано информационно събитие, посветено на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС) и нейните инструменти. 

ОСП работи за нас: Вижте как става това в чудна градина с праскови

Събитието, което ще се проведе на 12 март, е насочено най-вече към възпитаниците на Професионална гимназия по аграрно стопанство в град Добрич. 

С тях ще разговаря земеделски производител от района на Добрич, който ще ги запознае с добрите практики, които прилага в стопанството си чрез инструментите на ОСП. 
 
Проф. д.н. Димитър Греков, директор на „Център за продължаващо обучение“ към Аграрния университет в Пловдив, ще поговори с младите хора за възможностите за професионално развитие в агросектора. 

Заедно със студентите председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова ще обсъди как ОСП реално дава възможности за земеделските производители и всички, ангажирани със селското стопанство. 

Очакваме всички, за които темата е интересна, на 12 март (четвъртък) от 11.00 часа в Центъра на младите фермери към Професионалната гимназия по аграрно стопанство в град Добрич. 

Заедно с експерти и земеделски производители от региона ще обсъдим възможностите, които предоставя ОСП, и предизвикателствата, които предстоят за в бъдеще за земеделието и селските райони у нас и в Европа.

При интерес да присъствате на събитието, изпратете своите имена и тези на фирмата/организацията, която представлявате, най-късно до 10 март на [email protected].

Следете темата и на cap4us.agri.bg