Преразпределителното плащане не е предназначено само за стопанствата в рамките на първите хектари, т.е. с размер на площите до 30 ха (300 дка), а надбавката се отпуска и на по-големите стопанства за техните първи 30 ха (300 дка).

 

По схемата, обаче, е предвиден строг контрол по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условията за облагодетелстване от схемата за преразпределително плащане. Потенциални бенефициенти са всички земеделските стопани с право на получаване на плащане по СЕПП.

 

Схемата за преразпределително плащане има за цел да се постигне по-равномерно разпределение на директните плащания между отделните групи бенефициенти. По този начин може да бъде подобрена структурата на разпределяне на директни плащания като ситуация, в която малък брой големи бенефициенти получават по-голямата част от директните плащания и голям брой бенефициенти получават незначителен дял от общата директна субсидия.

 

Въпрос на национално решение е дали да се прилага схемата за преразпределително плащане - решението се взема за всяка година (за 2014 г. схемата се прилага), както и какъв ще е вариантът на прилагане и процентът на националния таван за съответната година.

 

Схемата за преразпределително плащане, тя може да бъде приложена по 2 различни начина:

1. Еднаква ставка за всичките първи хектари (1 ниво на подпомагане).
2. Различна ставка за първите хектари с определено деление по избор на държавата в рамките на първите хектари (2 или повече нива на подпомагане).

 

От 2015 г. европейското законодателство изисква директните плащания на един бенефициент в размер над 150 000 евро да се намаляват с най-малко 5%. Посочената цифра е минималната възможна за прилагане. Прилагането на Схемата за преразпределително плащане с бюджет от поне 5% от тавана за директни плащания може да бъде алтернатива на намалението на директните плащания.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!