С внесените изменения в проектобюджета на ОСП 2014-2020 се актуализира оценката на селскостопанските разходи за 2014 г., информират от дирекция „Земеделие и развитие на селките райони“ в ЕК. Дава се възможност на Комисията да направи отделно предложение към Съвета за адаптация на скоростта на финансова дисциплина в контекста на преките плащания през тази година в рамките на ОСП, тоест да приложи ставка от 2.45% (2.453658%), а не както се предвиждаше по-рано 4% (4.001079%).

 

Когато проектобюджетът за 2014 г. бъде предложен, бюджетните предвиждания, включително нова криза в земеделието, са за  1 471.4 млн. евро над предвидения за 2014 г. междинен таван за Първи стълб. Това означава, че освобождавайки първите  2000 евро от директните плащания от каквито и да било редукции (в съответствие с ЕК и последният пакет реформи в ОСП на ЕП), нормата от 4% е била нужна, за да се направят необходимите спестявания. Още повече, че заложените в писмото изменения с актуализирани цифри, потвърждават, че сумата на целевите приходи, пренесени в бюджет 2014, ще бъдат значително по-високи, отколкото се очакваше първоначално.

 

С тези актуализирани цифри трябва да бъдет спестени само 902.9 млн.евро, следователно с праг от 2000 евро, Комисията предлага да се коригира приложимия лихвен процент за 2.453658% , за да се спази заложения в Многогодишната финансова рамка на бюджетния таван на ЕС. Това предложение ще бъде внесено в Съвета с оглед на споразумението от 1 декември. Ако държавите-членки не са в състояние да приемат предложението, от 4.001079 % трябва да се приложи.

 

От дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК уточняват, че това решение се отнася до директните плащания, заявени от земеделските производители през 2013 г. (заявления, които са подадени месец май) и които ще бъдат изплатени от 1 декември нататък, т.е. от бюджета за 2014 година.

 

Тази година държавите-членки имат възможност да направят 50% от плащанията от 16 октомври. Много е важно това, че механизмът за финансова дисциплина не се отнася за България, Румъния и Хърватия, където директните плащания все още във фаза на поетапно прилагане.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!