Информационна среща на тема „Отглеждане на пипер – производство на разсад и агротехника“ подготвят от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
 
Семинарът е организиран съвместно със Селскостопанска академия - опитната станция по полево земеделие в Пазарджик и опитната станция по земеделие в Кърджали. 
 
Срещата е предвидена за 17 октомври и ще се проведе в кметството на кърджалийското село Звиница. 
Избор и подготовка на мястото и посадъчния материал е лекция, която ще изнесе доц. д-р Христина Георгиева от опитната станция в Пазарджик. Тя ще разговаря със земеделски производители и за разсадопроизводството на пипер, отглеждане на капия на открито, както и за особеностите на торенето на този вид култура, съобщиха организаторите.  
 
За възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.) ще обясняват експертите от териториалния офис на службата за съвети в град Кърджали.