До изтичането на крайния срок в Наредба 8 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" - 30 ноември 2015 г., са подадени 789 заявки за плащане от сключени общо 864 договора. Заявената субсидия е в размер на почти 116 милиона лева.
 
От Държавен фонд Земедлие съобщават, че след извършен анализ за установяване на финансовия ресурс е потвърдено наличието на достатъчно средства за изплащането на субсидията по всички подадени заявки за плащане по мярката, включително и за сключените под условие договори.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!