Кампанията „Супер фермер“, организирана от министерствата на земеделието и на образованието, се случва едновременно на няколко места в различни краища на България. Една от спирките беше стопанство за производство на оранжерийни зеленчуци в благоевградското село Лешница.

„Супер фермер“: Животновъдна ферма показва как се прави бизнес

Оранжерия

Собственичката се занимава с отглеждането на домати, краставици и салати. Тя е бенефициент по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Инвестицията по проекта е на стойност 29 337 лв., с които е закупена техника.

Ученици от Земеделска професионална гимназия в град Сандански със специалност „Агроекология“ се запознаха с основни дейности в оранжерията, като торене, както и с изискванията към климатичните и почвените условия. Те се включиха и в прибирането на продукция.

Овощно стопанство

Друг домакин от кампанията бе овощното стопанство на Аделина Георгиева във великотърновското село Сливовица, която отглежда сливи и круши. Тя запозна учениците от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в град Златарица с етапите по отглеждане на овощни насаждения и им показа машинния парк.

Аделина Георгиева е бенефициент по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Проектът й е за създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника за производство на плодове. Изплатената субсидия е 82 270 лв., с които е закупено специализирано оборудване, като трактор и пръскачка. 

Орехова градина

С орехово насаждение, създадено по ПРСР, пък се запознаха учениците от варненското село Стефан Караджа. Собственикът Светослав Панов също е бенефициент по подмярка 4.1. Проектът  му е за „Създаване на трайни насаждения – орехи, и закупуване на необходимата за отглеждането им техника“. Получената субсидия е в размер на 199 969 лв.

Черешова градина

Техни връстници от Айтос почерпиха опит от стопанина на черешова градина в землището на града. Те се запознаха с оглеждането на черешовите култури в стопанството на Красимир Кайчев

Собственикът е бенефициент по подмярка 4.1 от ПРСР. Проектът е за закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирана техника, която да се използва в оглеждането на градината. Одобрената субсидия е 52 977 лв.

Фермерът запозна учениците с основните дейности по етапите при развитието на черешите, като торене, техническите изисквания към условията на отглеждане, както и с моментното състояние на растенията, които са в покой.