Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) преведе още 9 143 167 лв. за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците, съобщиха от пресофиса на фонда.
 
 
До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 180 договора.
 
Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. 
 
За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици, допълниха от ДФЗ. 
 
 
Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски стопани-птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. 
 
Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качествата на питейната.