Комисията по земеделие на ЕП прие вчера доклада на евродепутата Петя Ставрева за отпускане на допълнителни средства към селските райони на страните-членки за справяне с последствията от икономическата криза. Гласуването на доклада в пленарна зала ще бъде през май 2009 г., съобщава сайтът на евродепутата Петя Ставрева.

Докладът е по предложението на ЕК за отпускане на 1.02 милиарда евро за инвестиции в селските райони като част от плана за икономическо възстановяване на ЕС. Тези средства ще бъдат добавени към бюджетите на програмите за развитие на селата и селските райони на страните-членки.

Допълнителната сумата, която всяка държава-членка ще получи, е предназначена за инфраструктура за широколентов интернет в селските райони и за проекти, свързани с преструктурирането на млечния сектор в ЕС, възобновяемите енергийни източници, управлението на водните ресурси, опазването на биоразнообразието.

Петя Ставрева предложи всяка страна да може да разпределя получените средства според нуждите на земеделските стопани и жителите на селските райони.

Комисията по земеделие одобри предложението на Ставрева част от средствата да могат да бъдат насочвани към фондове за заеми и кредитни гаранции, които са необходими на земеделските производители в условията на криза.

"Един от сериозните проблеми днес е затрудненият достъп до кредити в условията на икономическа криза", каза Петя Ставрева по време на заседанието на аграрната комисия. "Създаването на гаранционен фонд ще улесни достъпа до кредити на фермерите и живеещите в селските региони, които искат да реализират проекти, но нямат необходимия начален капитал", посочи тя

Държавите-членки да осигурят бързо навременна и достъпна информация до регионалните и местни власти, както и до потенциалните бенефициенти за тези нови възможности за реализация на проекти, настоява в доклада си Петя Ставрева. Целта е да се ускори усвояването на допълнителните средства по бърз, ефикасен и прозрачен за всички начин.

По темата четете още:

Очаква се България да прибави 60 млн. евро към бюджета по ПРСР, според Петя Ставрева