Осем земеделски производители в България вероятно ще бъдат засегнати от тавана на директните плащания по СЕПП, който ще се прилага от 2015 година. Това стана ясно в отговор на журналистически въпрос на пресконференция на ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите в рамките на Националния агросеминар. 
 
„На база данните за миналата година на Разплащателна агенция, ако таваните се приложат догодина така както са заложени в проекта на ЗПЗП, и регистрираните малко над 100 хил. земеделски производители запазят площите си, ще бъдат засегнати осем фирми в България“, посочи Радослав Христов. 
 
 
ВИЖТЕ ВИДЕО:
Ангел Вукодинов, Румяна Ангелова, Радослав Христов
 
Таванът на субсидиите по Схемата за единно плащане на площ в новия програмен период е заложен в проекта на Зокана за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане. 
 
Плащанията, които се отпускат на земеделски стопани по Схемата за единно плащане на площ, се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година. 
 
Освен това няма да се извършват плащания по Схемата за единно плащане на площ, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година. 
 
„На практика голямата част от българските земеделци няма да бъдат засегнати от таваните“, коментира Ангел Вукодинов.
 
По Схемата за единно плащане на площ се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!