Фермер от Враца заявил участие в две схеми за обвързано подпомагане - за млечни крави и за биволи. Те били финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

Бургаска фирма точи субсидии с изоставени пасища

В тази връзка мъжът подал в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ декларация, ведно с опис на документите, доказващи реализация на произведената продукция. Описал, както млякото, така разпределението на новородените телета за месо. Пакетът документи бил подготвен така, че те да отговарят на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Впоследствие обаче било установено, че представените сведения относно количествата на реализираното мляко, които фермерът вписал в описа фактури за продажба на продукцията всъщност са неверни. „В резултат на действията си той целял да получи обща сума в размер на 11 324, 25 лева, която му била изплатена на основание на декларираните от него сведения“, уточниха от Окръжна прокуратура.

Затова му било повдигнато обвинение. В хода на процеса станало ясно, че мъжът съзнава това, че е нарушил закона и признал вината си. Съдът пък  одобрил споразумението, сключено между Окръжна прокуратура – Враца и защитата на подсъдимия. Така той получи наказание от десет месеца „лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок.
Определението на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.