След внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура Русе двама братя бяха осъдени за използване на неверни сведения и документно престъпление при кандидатстване за финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Това съобщиха от Прокуратурата във Велико Търново.
 
Златко. И. е осъден на две години лишаване от свобода, като на основание чл. 66 , НК изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от четири години и глоба 2000 лв. За същото деяние Йордан. И. получи една година и шест месеца лишаване от свобода, с изпитателен срок от три години и глоба в размер на 1500 лева. Двамата братя са осъдени да заплатят в полза на Държавата сумата от общо 48 892 лева – обезщетение за причинени имуществени вреди.
 
Русенски окръжен съд, призна за виновни Златко И. и Йордан И. за това, че през периода от 15 декември 2008 г. до 19 януари 2010 г. в гр. Русе, пред Областна разплащателна агенция гр.Русе към ДФ „Земеделие”, в подадени заявления по „Закона за подпомагане на земеделските производители” и по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и в бизнес – план, приложени към заявленията, представили неверни сведения – че отглеждат в собствените си животновъдни обекти в с. Кошов, 125 бр. свине и че нямат изискуеми публични задължения към държавата, за да получат средства в размер на 48 892,00 лева от фондове, принадлежащи на ЕС - от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Признати са за виновни и по обвинението, че на 12 ноември 2012 г. са представили неверни сведения – че отглежда в собственият си животновъдни обекти, 238 свине за угояване, че земеделските стопанства, отговарят на съществуващите стандарти на Общността относно изискванията за опазване на околната среда, за безопасност на труд, на фитосанитарните, ветеринарно - санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношения към животните, за да получат средства от европейските фондове. Златко И. е признат за виновен и по обвинението, че на 15 декември 2008 г. в гр. Русе, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – Удостоверение за наличието или липсата на задължения на НАП ТД – Русе, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.
 
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд във Велико Търново. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!