Ветеринарните лекарства не трябва да служат за подобряване на ефективността или компенсиране на лошото животновъдство. Това решение бе взето на пленарна сесия на Европейският парламент, съобщиха от пресофиса на институцията.

 

Цяла група антибиотици отпада от животновъдството


Новият регламент ще ограничи употребата на антимикробни средства като предпазна мярка при липса на клинични признаци на инфекция за отделни животни, а не за групи. Лекарствата могат да се използват само при одобрение от ветеринарен лекар или в случаите на висок риск от инфекция.
 
Метафилактичната употреба (т.е. лечение на група животни, когато едно животно показва признаци на инфекция) трябва да се прилага като последна мярка и само след като ветеринарен лекар е диагностицирал инфекция и е предписал антимикробните средства.

За да подпомогнат справянето с антимикробната резистентност, новите правила ще дадат правомощия на Европейската комисия да избере антимикробните средства, които да бъдат запазени само за лекуване на хора.

Евродепутатите настояват вносните храни да отговарят на стандартите на ЕС и също така антибиотиците да не могат да бъдат използвани за засилване на растежа на животните.

В отделно гласуване депутатите одобриха нови правила за по-отговорни начини за производство, продажба и използване на медикаментозни фуражи, които да се справят с разпространението на антимикробната резистентност.

„Благодарение на този регламент ще можем да намалим използването на антибиотици в животновъдните ферми, които са източник на антимикробна резистентност, която впоследствие се предава на хората – заяви докладчикът Франсоаз Гростет от Франция. – Антибиотичната резистентност е истински дамоклев меч и заплашва да запрати системата ни на здравеопазване обратно в Средновековието.“

Споразумението трябва да бъде официално прието от Съвета на ЕС преди публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.