Експерти от двете дирекции „Пазарни мерки и организации на производители“ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са провели тази седмица съвещание с признатите със заповед на МЗХГ организации и групи на производителите от всички сектори в земеделието, за да обсъдят проблемите, свързани с предстоящия прием по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители".
 
 
Представителите на държавата са заявили намерение мярката да бъде отворена още през юни. „Основният въпрос е свързан с изчисляването на оборотите на организациите на производителите“, заяви пред Фермер.БГ Слави Трифонов, председател на Националната Био Асоциация.
 
Практиката сега е продукцията, която се пласира чрез организациите, да се фактурира изцяло от производителите. Специално за фермерите в млечния сектор е предвидено оборотите на техните организации, които ще кандидатстват по мярка 9, да имат възможност да се доказват със сключване комисионни договори със стопаните.
 
Така оборотът на организацията ще се изчислява на базата на директните продажби на производителите от които се изплаща на организацията единствено на комисионната такса – например 3-5% или 10%
 
Производителите на плодове и зеленчуци досега не можеха да работят по този начин, но представителите на МЗХГ уверили организациите, че нормативната уредба позволява и в техния бранш да се сключват комисионни договори, без да са необходими изменения в правилата.
 
 
На 9 май тази година МЗХГ публикува за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
Предвижда се за подпомагане да могат да кандидатстват признати групи и организации на производителите, които отговарят на определението „малки и средни предприятия”, съгласно изискванията на Закон за малките и средни предприятия.
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по мярка 9 възлиза на 7 563 679.22 евро - 14 793 043.82 лв.
 
„Нормативната база горе-долу е запазена. Уверяват ни, че ще има прием през юни. Ние не вярваме много. От миналата година все това ни казват – сигурно за четвърти път. Организациите на производителите които изпълняват инвестиционни оперативни програми няма да имат право да кандидатстват . Някои са регистрирани през 2016 г., други - през 2017 г. Ако има прием, ще се брои от датата на подаване на заявлението – от 2018 г. Така една-две години от субсидиите се губят. Това как да ни устройва!“, коментира Слави Трифонов.
 
Не е изяснен и проблемът оборотът на организациите от коя година ще се взима предвид. „Не поемат ангажимент кога ще се изясни“, допълни председателят на НБА.
 
Срокът за общественото обсъждане на насоките по мярка 9 изтича на 23 май, като е възможно още до края на месеца те да бъдат одобрени.