До 15 февруари организациите на производители на плодове и зеленчуци, сключили договори за финансово подпомагане и изпълняващи одобрени оперативни програми, могат да подадат заявки за окончателно плащане в Областните дирекции по земеделие по място на регистрация. 

Субсидии за плодове и зеленчуци – какво тревожи бранша?

От ДФЗ припомнят, че бенефициентите трябва да приложат и документи, с които да докажат извършените разходи и дейности в съответствие с Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2 от Наредба № 11 от 2007 г.

Образци на документи и информация за често допускани грешки могат да бъдат намерени ТУК

Към заявките за плащане се прилагат също застрахователни полици за имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ. Те трябва да са валидни минимум 12 месеца. 

Заявки за междинно плащане се подават само ако е заложено в одобрената оперативна програма и е предвидено в договора за предоставяне на финансова помощ. Това става в срок до 3 месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите, уточняват от Фонда.