Обработваемите земи, предназначени за органично земеделие в Европа, неизменно се увеличават всяка година в периода 2010-2016 г., показват данни на Европейската комисия (ЕК).
 
 
В същото време броят на стопаните, заети в сектора, намалява, показва анализ на новите данни по индикаторите за изпълнението на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г., цитиран от farmer.pl.
 
Числата показват, че площите за органично земеделие са се увеличили с 30% през седемте години до края на 2016 г., като са достигнали 12 млн. хектара.
 
Най-голям растеж в сектора е отчетен в България, Хърватия, Франция и Кипър.
 
 
 
Великобритания е единствената страна, в която има намаляване на тези площи – с 30%, през наблюдавания период.
 
Като цяло земите за органично земеделие представляват 6.7% от обработваемите селскостопански терени в ЕС през 2016 г., за която се отнасят най-новите данни.
 
Анализът отчита също, че след кризата през 2008 г. европейската икономика се възражда, а общата заетост постепенно се повишава - от 65.6% през 2015 г. на 66.6% през 2016 г. Тенденциите са сходни за всички видове райони – села, малки и големи градове.
 
 
Заетостта в селското стопанство като цяло леко се е понижила – от 9.2 млн. човека през 2015 г. на 8.9 млн. човека през 2016 г. Секторът на органичното земеделие заема 3.9% от работната сила в отрасъла при 4.2% дял година по-рано.
 
От всичките 28 страни-членки на ЕС най-голям е делът на селскостопанските работници в органичното земеделие в Румъния – 22.5%, в Гърция – 11.9%, и в Полша – 10.0%, по данни за 2016 г.
 
В същото време доходите на фермерите за периода 2013-2016 г. са паднали с 6% до общо 144.7 млрд. евро. Оценката е направена, като са отчетени приходите и разходите, свързани със земята, капитала и работната сила, а също данъците и субсидиите.