Орехи, лешници и бадеми са сред най-предпочитаните култури за биологично отглеждане на трайни насаждения в България, сочат данните в Аграрен доклад 2014 на Министерството на земеделието и храните. 
 
С близо 6 хил. ха за година са се увеличили площите с трайни насаждения, отглеждани по биологичен начин през 2013 г. като общият им размер достига 16 885 ха – или около два пъти повече в сравнение с предходната година. 
 
Според доклада на МЗХ ръстът е свързан основно с нарастване на площите с костилкови и семкови овощни видове, ядки и лозя. Продължава да нараства интересът към групата на орехоплодните видове - орехи, лешници, бадеми и кестени. През 2013 г. площите на тази група култури достигат 8 947 ха, при 5 981 ха за 2012 г. Най-голямо увеличение се наблюдава при площите с орех - от 3 896 ха през 2012 г. на 5 889 ха през 2013 г. Значителен ръст се наблюдава и при площите с лешник и бадем, които достигат съответно 1 872 и 1 175 ха. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!