Предвижда се всички оранжерийни производители, които ще кандидатстват за обвързано подпомагане след 2023 г., да бъдат вписани в Регистър на оранжериите. В него ще се посочват параметри като технически и технологични характеристики, географско положение и други. Това предвижда моделът на интервенция, предложен от Министерството на земеделието.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

В новия програмен период на обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство подлежат не само площите, заети с домати, краставици и пипер, но и с ягоди и малини. То отново ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар.

Бенефициентите получават подпомагане, когато през съответната година са добили и реализирали на пазара минимални и средни добиви от допустимите за подпомагане култури съобразно техните специфики.

Кандидатите с площи със сертифицирано биопроизводство и такива в преход удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 50% от добивите, определени за нея. Полученият и реализиран на пазара добив се удостоверява с документи.

Бенефициентите по схемата предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал според размера на площите, с които кандидатстват, и разходната норма за единица площ. Тук изключение правят ягодите и малините.

От друга страна обаче, ягодите и малините следва да са вписани в Регистъра на трайните насаждения. Относно това изскване от Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) имат своите забележки.

Според тях вписването в Регистър на трайните насаждения няма как да се случи, защото в много случай тези плодове се отглеждат в контейнери при малините или хидропонно при ягодите. Това означава, че не са прикрепени към почвата и не може да се водят като трайно насаждения. 

В зависимост от технологиите ягодите и малините се изваждат от оранжериите и се слагат в хладилник, за да се имитира „зимна“ пауза. Това, от своя страна обаче, може да заблуди проверяващите, че в оранжерията няма растения. Практикува се също поетапно връщане на растенията от хладилника, което може да бъде предтекст за непълна площ на оранжерията към датата на проверка.

Относно изискването допустими за подпомагане да са активни земеделски стопани, които стопанисват минимум 0,5 ха, от БАМ-Я настояват оранжерийното подпомагане за ягоди и малини да е от 0,05 ха като минимум.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg