Оранжерията „Всички сезони“ бе официално открита в Световния градинарски център в Нидерландия през 2019 г. с прерязването на лента от… зеленчуци. Определят я като пример за най-футуристичната оранжерийна технология в страната на лалетата. 

На какво могат да ни научат холандците?

Основното й предназначение е образователно, а основаването й е резултат от сътрудничеството между водещи фирми в земеделския бизнес и професионални училища в района. Оранжерията е една огромна класна стая за земеделски таланти.

Всъщност „Всички сезони“ обединява две оранжерии – външна, която е като обвивка за по-малката, която от своя страна има две отделения. В голямата оранжерия могат да бъдат възпроизведени различни климатични пояси. А след това във вътрешната оранжерия е възможно да се изследва оптимизацията на производството на различните култури в този климат. 

Например външната оранжерия е настроена за климата във Виетнам, а междувременно вътре студентите правят проучвания за влиянието на различните температури върху отглеждането на краставици.

Световният градинарски център бе открит през 2018 г. в южнохоландския град Налдвайк. Годишно се посещава от близо 25 000 професионалисти, а 1 200 ученици и студенти се обучават на място всеки ден. 

Идеята за създаването на центъра е на бизнеса, който иска да събере под един покрив цялата зеленчуково-градинарска верига в Холандия. Мястото също не е случайно. Налдвайк е в сърцето на Община Вестланд, район с най-много оранжерии в света, а наблизо е Флора Холанд – най-голямата борса за цветя в света. 

Решението за създаването на Световния градинарски център обаче не е на държавата или общината, а на бизнеса. Производството на зеленчуци и цветя изпитва недостиг на работна ръка, но бизнесът не се оплаква и не чака държавата, а сам залага на обучението й, предоставяйки възможност на учениците от професионални и средни училища в района да идват на обучение в центъра. 

Така училищата има гарантирани нови помещения за обучения, а центърът прави и още една връзка – с научните институти. Има над 35 отделения за изследвания по различни теми – устойчивост на климатичните промени, напояване, наторяване, препарати за растителна защита, опазване на посевите.

Голяма част от пространството в Световния градинарски център е отделено на своеобразно целогодишно изложение. Стотици производители от цял представят свои продукти и нововъведения.

Ако искате да научите още новости за оранжерийното производство и възможностите за приложението им в България, включете се в ИнтелиФреш 2020. Записвания текат на сайта на форума.