Министърът на финансите не е давал съгласие за увеличение на средствата по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 със средства от държавния бюджет. Това става ясно от опровержение, изпратено от Финансовото министерство във връзка със съобщение на Асоциацията на земеделските производители в България.


Фермер.БГ публикува пълния текст на опровержението, изпратен от пресцентъра на Финансовото министерство.

 

"ОПРОВЕРЖЕНИЕ

 

13.08.2015, четвъртък

Уважаеми колеги,

Във връзка с разпространена информация от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), че „Министерство на финансите даде зелена светлина на предложението на АЗПБ за увеличение на бюджета по 4.1.“ Ви информираме, че министърът на финансите не е давал съгласие за увеличение на средствата по мярка 4.1 със средства от държавния бюджет.
 

Вследствие на получено писмо в МФ от Асоциацията, то е изпратено по компетентност до министъра на земеделието и храните. В кореспонденцията, в която е копирана и АЗПБ, МФ прави уточнението, че „В случай, че направените предложения бъдат определени като основателни и се вземе решение да бъдат реализирани в средносрочен план, моля, направените разчети да бъдат в рамките на одобрените разходни тавани с РМС №267 от 23.04.2015 г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година“. В прессъобщението си АЗПБ поднася некоректно тълкуване на становището на МФ, изразено в писмото до МЗХ.
 

Установената практика е, когато следва да се уведоми обществеността за становища и позиции на държавните институции, те да се публикуват на съответните интернет-страници и разпространяват от институционалните пресцентрове."

 

Опровержение на МФ относно информация за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ПРСР

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!