Общинският съвет в Русе определи начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. 
 
Определените цени са следните:
 
За отглеждане на едногодишни полски култури – 44,00 лв./дка;
За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост – 6,00 лв./дка;
 
За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:

Трайни насаждения Гратисен период Период на плододаване год. лв./дка 
Лозови насаждения    3     4-7        44
   8-20     66
  За останалия период на плододаване 44
Овощни насаждения   5-7         33
  За останалия период на плододаване  50
Ягодоплодни култури 2 За периода на плододаване   50
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др 3 За периода на плододаване 33
Култивирани билки - срок на предоставяне – 5 години 1   2-5        24
Калифорнийски аспержи – срок на предоставяне – 15 години 3   4-12 52
    13-15 33
 
За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
 
Лозови насаждения 44,00 лв./дка
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови) 41,00 лв./дка
Етерично-маслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.) 33,00 лв./дка
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!