Определиха ставката за овце-майки и кози-майки  за едно допустимо за подпомагане животно за кампания 2018 по Схемата за преходна национална помощ, обвързана с производството. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
Ставката е в размер на 39.60 лева за едно допустимо за подпомагане животно.
 
Подпомагането ще се изплати на следните траншове: 19.80 лева през ноември 2018 г. и 19.80 лева през януари 2019 година. 
 
Ясен е и размерът на плащането за едно допустимо животно за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството за Кампания 2018 и за биволи. 
 
Ставките за кампания 2018 са 181.44 лева за говеда и 317.52 лева за биволи.
 
Подпомагането ще се изплати на следните траншове:
- за говеда – 90.72 лева през октомври 2018 г. и 90.72 лева през януари 2019 г.;
- за биволи – 158.76 лева през октомври 2018 г. и 158.76 лева през януари 2019 година.