Значителен финансов ресурс е предвиден за инвестиционните мерки, чиито прием ще бъде отворен тази година, а допустими ще са и розопроизводителите. Това е част от отговора на земеделския министър, с които се разяснява каква е финансовата подкрепа за сектора.

Розите 2020: Първи на фронта и с нова броня

В депутатски въпрос от преди повече от месец се твърди, че секторът е значително пострадал от коронакризата, а сигналите за предстоящата кампания не са добри. Също така се пита ще бъде ли обявена нулева година за розопроизводството у нас. Нищо в настоящия отговор на земеделското ведомство не потвърждава тази черна прогноза.

По подмерки 4.1 и 4.2 проектите с инвестиции в сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ получават значителен брой точки по критериите за оценка и така получават предимство спрямо проекти извън чувствителните сектори в съответния прием, припомнят от ведомството и подчертават, че същото се отнася и за подмярка 6.3.

Преработвателите на маслодайна роза също ще са допустими за подпомагане както по инвестиционните мерки, така и по компенсаторната COVID 3 мярка. Спрямо спецификата си розопроизводителите могат да кандидатстват и по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярката за биологично производство – 11, също и по тази за Натура 2000 - за площите в защитените зони, както и по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“.

От аграрното министерство припомнят, че предложението за обявяване на втори прием по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19” чака одобрени от Европейската комисия. Бенефициетни по нея ще бъдат и стопаните, отглеждащи маслодайна роза. По линия на държавните помощи пък се изтъква включването на розопроизводителите към схемата за компенсиране на част от разходите за продукти за растителна защита, както и помощта за застрахователните премии.

Предстои да видим как ще стартира Кампания 2021 в розовите градини. Миналогодишната беше сериозно затруднена от ограничителните мерки, а розопроизводителите бяха първите, които организираха беритбена кампания в новите условия.