Европейските органи по безопасност на храните, заедно с Европол и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) нанесоха удар върху търговията със забранени химикали за растителна защита, стана ясно от съобщение на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Около 360 тона нелегални или фалшиви пестициди са конфискувани в Европа по време на операция SILVER AXЕ III, която се координира от Европол с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). 
 
За периода 16 април – 11 май 2018 са извършени проверки на важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане в 27-те държави, които участват в  операция SILVER AXЕ III - Австралия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, Украйна, Италия и Холандия.
 
Броят на участниците в SILVER AXЕ се увеличава всяка година от 2015 г. досега. Това отразява нарастващия ангажимент за справяне с проблема, като мащабите на третата операция я превръщат в едно от водещите действия с цел противодействие на вноса и търговията с неразрешени продукти за растителна защита, коментираха от БАБХ.
 
През тази година България участва за първи път в операция SILVER AXE, като се включи чрез Агенцията по храните, ГД „Национална полиция" и Агенция  „Митници“. В рамките на международната операция, БАБХ осъществи засилен контрол върху вноса на нелегални продукти за растителна защита на ГКПП, заедно с митниците.
 
Снимка: БАБХ
 
Заради нерегламентиран внос на продукти за растителна защита със страна на местоназначение България, които не са били декларирани пред митническите органи, са задържани на ГКПП Лесово - 60 кг и 595 л пестициди, произход Турция; на ГКПП Капитан Андреево - 35,6 кг и 82,5 л, произход Турция; на ГКПП Връшка Чука - 11 кг и 8,3 л, произход Сърбия; на ГКПП Малко Търново - 13,2 кг и 9,5 л, произход Турция.
 
Задържани са неразрешени продукти за растителна защита с произход Турция, страна на местоназначение България и Румъния на ГКПП Лесово - 5,8 кг и 36 л и на ГКПП Капитан Андреево - 12,9 кг и 24 л.
 
Засилен е и контролът на БАБХ върху търговията с нелегални продукти за растителна защита във вътрешността на страната, съвместно с ГД „Национална полиция“.
 
За периода са извършени 11 извънредни проверки за нерегламентиран внос и търговия с продукти за растителна защита в градовете Димитровград, Хасково, Ямбол, Кърджали и Сливен с участието на органите на МВР. При тях са задържани 180 литра неразрешени продукти за растителна защита с произход Турция, 18 кг с произход Гърция и са открити около 50 кг залежали и негодни пестициди.
 
Екипи на БАБХ са провели планови проверки на обекти за производство, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита и за употреба им от земеделските стопани.
 
Направени са и 287 планови проверки на обекти за производство, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита и нерегламентирани обекти, и 351 проверки за употреба на пестициди от земеделските стопани. Има констатирани 129 несъответствия, за които са издадени предписания и е съставен акт за административно нарушение.
 
След приключване на операцията борбата с нелегалния внос и търговия с неразрешени продукти за растителна защита продължава. На 23 юни са задържани 2 186,95 кг и 799,95 л неразрешени турски пестициди в. Бургас, допълниха от БАБХ.