Ветеринарните власти откриха овца, заразена с бруцелоза (Brucella melitensis) в стадото на частен стопани в село Вуково, община Бобошево, област Кюстендил, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Бактериалното заболяване е опасно не само за животните, но и за хората. То се предава чрез контакт с болни животни или с необработени продукти от тях. Причинителят на инфекцията се открива в месото и млякото на заразените животни.
 
Овцете и козите с положителни проби за бруцелоза подлежат на незабавно умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане, съгласно Европейското законодателство, подчертаха от БАБХ. Млякото и млечните продукти в обекта с положителна проба също ще бъдат унищожени.
 
Заразата е открита при изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България. БАБХ забрани придвижването на едри и дребни преживни животни, както и на еднокопитни към и от животновъдните обекти в село Вуково, с изключение на животните, предназначени за незабавно клане.
 
Извършва се инвентаризация на всички едри и дребни преживни животни, а също и на еднокопитни на територията на ОДБХ- Кюстендил. Данните се отразяват във Ветеринарната информационна система. Проследява се движението на дребни преживни животни от село Вуково.
 
Организирано е взимане на проби за серологично изследване за бруцелоза на всички едри и дребни преживни животни в селото. Във Вуково сега се отглеждат 28 овце и 21 кози.