Темата за хуманното отношение към животните по време на транспорт се дискутира от няколко години. Посоката, към която се върви обаче, е не само завишаване на изискванията, но и възможност за забрана на транспорта на живи животни на дълги разстояния, които отнемат повече от 8 часа, включително на бременни и млади животни на повече от 50 км.

Животновъдството е в будна кома и инжекциите с de minimis няма да го спасят

Несъгласни с тези препоръки, които ЕП прие миналата година и вече са влезли в програмата на ЕК за решение през 2023 г., земеделските министри на осем страни членки връчват писмо до Съвета на министрите, с което настояват да продължи транспортирането на животните, като бъдат подобрени условията за пътуване.

„Ние настояваме да подкрепим писмото, внесено от Португалия и подписано от Румъния, Гърция, Испания, Франция, Литва, Латвия и Ирландия. Трябва да имаме готовност за износ на живи животни по всяко време и да използваме конюнктурата на пазара“, пишат, от своя страна, от Националния съюз на животновъдите в България в писмо до ресорния министър Явор Гечев.

Според тях това е и начинът да защитим вътрешния си пазар, защото, ако подобна забрана бъде въведена, на рафтовете в българските магазини ще виждаме агнета с произход Гърция и Румъния. През последните години Румъния изнася три милиона живи агнета годишно, за които България би станала най-близкият възможен пазар.

Говедовъдите подчертават, че законодателството може да бъде преразгледано с цел да се улеснят вътреобщностната търговия и износът на живи животни в трети страни с високо хуманно отношение, но не и да се фокусира върху мерки, насочени към забрана или ограничаване на определени видове транспорт и определени държави.

Ето защо от Съюза апелират България да подкрепи внесеното писмо относно продължаване транспорта на живи животни. В противен случай „ще сложим „кръст“ на търговията с живи животни, колкото и малко да изнасяме в момента, както и на транспортирането на животните до пасища и лагери“, предупреждават браншовите представители.