Темата за изчисляване на икономическия размер на стопанството, който се определя въз основа на стандартна продукция, отново е на дневен ред. Все пак той ще бъде определящ за интервенциите, които в момента се залагат в Стратегическия план за следващия програмен период.

Асоциации пак подхванаха темата за СПО

Министерството на земеделието вече е готово с проекта на таблица за изчисляване на стандартния производствен обем (СПО), която ще бъде обсъдена с представители на бранша само след няколко дни. Още отсега има притеснения обаче, че са предложени по-ниски стойности, които ще затруднят участието на фермери в инвестиционни интервенции.

Един от секторите, който вероятно ще пострада от занижаване на СПО, е този на черупковите плодове. Добрата новина е, че в новата таблица те се делят на 4 отделни категории – орехи, лешници, бадеми и кестени. Лошата е, че СПО за бадеми и лешници намалява горе-долу наполовина, а за орехи и кестени – с една трета. 

„Дори и при хипотезата за коопериране на стопанства, включително и от млади фермери, в групи и организации на производители, има опасност дори и групата да не може да се впише в критериите за инвестиционен проект“, алармират от Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове.

Те настояват на онлайн срещата със земеделското министерство да бъде обсъдено на каква база е изработена таблицата, както и предложенията за минимално СПО по инвестиционните интервенции да се съобрази със статистическата информация за размер на стопанствата.

Притесненията и на двете страни са основателни. От една страна, много млади фермери си направиха градини през 2015 – 2016 г., развитието при някои от които е спорно. От друга, защо да страдат честните фермери, които с тази промяна на СПО няма да могат да се класират за инвестиционните интервенции в новия програмен период. 

А как се прави кооператив от 10 млади фермери в едно и също направление? Ами сякаш трудно, реторично отговарят от бранша...

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg