Американският неприятел по царевицата Spodoptera frugiperda приближава Европа. Това се казва в становище на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), което разглежда какви са рисковете опасният вредител да порази царевицата и у нас.

Студът не е опасен за посевите там, където има снежна покривка

Неприятелят е регистриран за първи път извън естественият си ареал на разпространение през 2016 г. в Африка. За две години се е разпространил в повече от 30 държави на Африканския континент.

Към 28 септември 2020 г. Spodoptera frugiperda е съобщен от 110 държави на пет континента, където е причинил значителни щети основно по царевицата, макар че е полифаг и вреди на голям брой гостоприемници – културни и декоративни видове, много от които с икономическо значение“, пише в становището.

Тъй като Spodoptera frugiperda е полифаг и се среща в много държави, този неприятел би могъл да навлезе на територията на Европа чрез търговския обмен и движение на многобройни растения гостоприемници и растителни продукти, произхождащи от държави с наличие на вредителя. 

Най-вероятните пътища за навлизане са чрез: яйца и гъсеници в плодове от различни зеленчукови растения гостоприемници, царевица, рязан цвят и посадъчен материал от декоративни растения. Възрастни индивиди или техни яйца могат да се пренесат от самолети, извършващи международни полети. "Това се потвърждава от прихващането на яйчни кубчинки от неприятеля, открити в различни части на самолетите, идващи от Централна и Южна Америка", съобщават от ЦОРХВ.

Какъв е рискът за родната царевица?

„От направената прогноза на климатичния модел CLIMEX за установяване на вредителя в Европа, при минимален праг за развитие на Spodoptera frugiperda от 12°С, България попада в район с неподходящи екоклиматични условия за установяване”,се констатира в становището

Дори царевичният неприятел да проникване в страната, опасността да се установи тук е малка, тъй като при минусови температури всички етапи от развитието му загиват. 

“Ако все пак неприятелят навлезе и се разпространи, би могъл да развие 1-2 преходни летни популации. Те могат да окажат отрицателно въздействие, както върху производството (причинявайки значителни загуби на добива) и консумацията на местна продукция царевица (нападнатите кочани са с влошено качество на зърното и намалена себестойност), така и върху финансовото състояние на земеделските стопани и българското земеделие, предупреждават експертите

Ако Spodoptera frugiperda бъде въведен в България и стане вредител по царевицата, за контрола му би могло да се приложат системите за интегрирано управление на вредителите или разрешените в страната инсектициди за контрол на съществуващите вече вредители по царевицата. От проведеното през 2019 г. официално обследване на територията на България за карантиния вредител Spodoptera frugiperda (Smith), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщава статуса на вредителя - отсъства, потвърдено чрез обследване.