Организацията на обединените нации (OOН) взе решение 2014 г. да бъде обявена за Международна година на семейното фермерство, за да се подчертае ролята и потенциала на семейните фермери в контекста на продоволствената сигурност, борбата с глада и опазването на природните ресурси.

В развитите и развиващите се страни, над 500 милиона семейни стопанства, които разчитат предимно на труда на членовете на семейството, произвеждат значима част от храната, която храни милиарди хора по целия свят. В много развиващи се страни, семейните ферми представляват до 80 процента от всички земеделски стопанства.
[news]
Генералният директор на Организацията на обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) Жозе Грациано да Силва подчерта огромния потенциал на семейните фермери.

"С избора на 2014-та за година на семейните фермери, ние признаваме, че те са водещи фигури за решаване на сложната ситуация, в която се намира светът днес: нужда от осигуряване на продоволствената сигурност и опазването на природните ресурси, в съответствие с целите на хилядолетието".  

"Нищо не е по-близо до устойчивото производство на храни от семейното фермерство. Дейността на тези земеделски производители е толкова разнообразна и това определя водещата им роля в осигуряването на устойчивостта на околната среда и опазването на биологичното разнообразие.

В същото време, според Грациано да Силва повечето семейни стопанства, които в повечето случаи са коренното население и традиционните общности, са най-уязвимите групи от населението в тази ситуация. "Ние трябва да променим позицията на семейното ферерство и да ги поставим в центъра на национални и регионални програми за развитие" каза той. "Правителствата играят ключова роля за това семейното земеделие да може да достигне своя потенциал“, посочи Грациано да Силва.

"Това включва предлагане на техническа помощ и политики, които подкрепят увеличението на производителността на семейните ферми; достъп до нови технологии, подобряване на техния достъп до земя и вода, кредитиране и пазари, както и създаване на благоприятна среда за по-нататъшни инвестиции", категоричен е ФАО.

Представители на ООН, посланици, министри и редица други личности на световния обществен и политически живот ще бъдат посланици на Годината на семейното фермерство. 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!