Населението на ЕС трябва да намали потреблението на месо и мляко за да опази Природата и да намали отделянето на азот и окиси, се посочва в доклад на ООН, публикуван в края на миналата седмица.

 

Намаляване само наполовина на потреблението на месо в Европа може да намали емисиите на азотни окиси с 40 процента. Освен това при ескалиране на потреблението на месо и мляко се увеличава риска за допълнително замърсяване с азот на водата, почвата и въздуха.

 

Азотът се използва като тор да замени хранителните вещества, които са отстранени от почвите по време на растежа на растенията, но излишния азот замърсява значително водата, въздуха и почвата. Азотът също може да бъде изпуснат в атмосферата от животински тор или като газ от кравите, който е третият най-мощен парников газ след въглеродния диоксид и метана.

 

В момента, 6500000-8000000 тона годишно азот се изпускат в околната среда в резултат на селскостопанските практики. Това представлява около 80% от емисиите на азотни от всички източници, се казва в изследването от Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа (UNECE).

 

Около 79-88 процента от общите емисии в ЕС, свързани с азот са от отглеждането на добитък. Азотът отделян от производството на месо и млечни продукти е значително по-висок от този, от растителни продукти, се добавя в доклада.

 

Ако всички хора в рамките на ЕС намалят наполовина потреблението на месо и млечни продукти, това би довело до намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство с 25 до 40 процента, и азотни емисии с 40 процента.

 

Сегашният среден прием на протеин на глава от населението в ЕС е около 70 процента по-висок, отколкото е необходимо, според Световната здравна организация (СЗО). Намаляването на консумацията на месо и млечни продукти също ще намали необходимостта от внос на ГМО соя, която понастоящем се използва в животинските фуражи.

 

ЕС може да се превърне в основен износител на хранителни продукти, вместо на голям вносител, както например при соята. Земеделието, чрез производство на месо, е един от основните източници на емисии на парникови газове, които съставляват между 10 и 25 на сто от общия размер на глобалните емисии.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!