Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) се захвана отново с темата САПАРД, след като предпресъединителната програма приключи преди 8 години, а последните плащания по нея през 2009-а. Нередности за над 40 млн.евро са докладвани през изминалата година, става ясно от годишния отчет на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) в МВР, съобщава в-к Сега.  Не е ясно обаче какви действия са предприели от ОЛАФ и колко разследвания са започнали след сигналите на българските си колеги.

 

Според доклада нарушения за 3.6 млн. евро са засечени при усвояването на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони. Прави впечатление, че нарушения с много сериозна стойност (8.3 млн. лв.) се регистрират по програма САПАРД.  В отчета си АФКОС уточнява, че нередност не означава непременно престъпление. Те приемат, че "под финансово изражение следва се разбира нередната сума, с която са увредени или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС".

 

На фона на многобройните сигнали наказанията за злоупотреби с евросредства са предимно глоби. През миналата година в прокуратурата са постъпили общо 479 материала, касаещи престъпления, свързани със злоупотреби с пари от ЕС. По-голямата част от тях (325 бр.) са като преписки, като по 221 от тях е държавното обвинение не е намерило доказателства за извършено престъпление. Най-много откази са постановени в района на София и Велико Търново. Образувани са 172 разследвания. От тях в съда са внесени 30 обвинителни акта и 1 споразумение. В 67 от случаите обвинените са освободени от наказателна отговорност и им е наложена глоба. Съдилищата са успели да произнесат присъди срещу 83-ма души. Въпреки предимно леките наказания все пак се отчита повишение на произнесените присъди за този вид престъпления. Статистиката сочи, че през 2009 г. у нас има 28 влезли в сила присъди.