По традиция първите директни плащания за съответната кампания започват през месец октомври. Засега обаче няма яснота, тъй като ДФЗ все още не е публикувал индикативния си график за Кампания 2021 до края на годината. 

Червеният пипер е кът, а цената му расте

Нека припомним, че Кампания 2020 започна на 20 октомври 2020 г. с първия транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1). Пет дни по-рано - на 15 октомври 2020 г., бяха изплатени и близо 5 млн. лв. по Националната програма по пчеларство. 

Все още няма информация също кога стопаните ще могат да кандидатстват по кризисната Ковид мярка. Засега браншът бе запознат само с предложените от ресорното министерство индикативни ставки, които обаче вероятно ще претърпят промени. От една страна, за животновъдите се намериха още 2 млн. лв., а от друга, говедовъди и биволовъди настояват изчисленията да се правят на животинска единица.

И докато чакаме, нека видим сигурните засега дати.

Инвестиции в доилна техника

От 12 октомври до 5 ноември животновъди кандидатстват по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Определеният бюджет за 2021 г. е 2,5 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФЗ.

Компенсиране на унищожени пчелни кошери

До 15 ноември пчелари подават заявления за издаване на констативни протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата. Документи се приемат в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които до 30 ноември трябва да изпратят в Министерството на земеделието обобщена информация за подадените заявления и издадените констативни протоколи. Едва след това ще бъде обявен срок за прием на заявления за подпомагане в Областните дирекции на ДФЗ.

Доказване на реализирано мляко и животни

От 5 до 31 октомври животновъдите, кандидати по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2021 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция - мляко и млечни продукти, както и продадените на пазара животни. Това може да стане и по имейл до 25 октомври.

Деклариране на произведеното зърно

До 30 ноември всеки производител, който отглежда над 5 дка зърнени култури, трябва да декларира произведеното количество слънчоглед, царевица, соя и оризова арпа. Срокът за подаване на декларация за добивите от обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица, изтече на 30 септември.

Инвентаризация на животните

До 20 октомври продължава инвентаризацията в животновъдните обекти, която е част от задълженията на стопаните съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Те подават данните директно към БАБХ, а до края на месеца данните във ВетИС следва да са актуализирани.

Междинни култури

До 1 ноември е срокът за задържане на полето на междинни култури. Те се използват от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания, за изпълнение на изискването за екологично насочени площи. Миналата година проверките на ДФЗ започнаха на 12 октомври.

Държавна помощ за розопроизводителите

От 1 до 15 октомври тече приемът по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от COVID-19“. Помощта е в размер до 100 лв./дка за направените разходи за производство на цвета до прибиране на реколтата. Бюджетът е 2 млн. лв., които се очаква да бъдат изплатени до 5 ноември.

Срокове за ползване на земи

До 10 октомври окончателните регистър и карта на ползването на земеделски земи се публикуват на интернет страницата на съответната Община и ОДЗ. Вижте кои са останалите срокове за стопанската 2021-2022 г. съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Отделно се очаква ОДЗ да публикуват актуална информация относно сроковете за заявяване на пасища съгласно чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 г.

Подмярка 4.2 за преработка

На 15 октомври се очаква да бъде подновен приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Той бе временно спрян по настояване на ЕК за прецизиране на текстовете и условията. Общият бюджет от близо 390 млн. лв. се запазва, а новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца.

Контрол на доматен миниращ молец

До 15 октомври тече прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец“. Бюджетът е 500 000 лв. Документи за покупка на продукти се отчитат до 29 октомври, а срокът за изплащане на средствата е 15 декември 2021 г.