Бургаският апелативен съд потвърди имуществена санкция в размер на 3850 лв., наложена по реда на Закона за административните нарушения и наказания, съобщават от съда.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Изчислено е, че сумата, с която търговското дружеството „Пираните“ ООД е санкционирано, отговаря на тази, с която би се облагодетелствало в резултат на извършеното от управителя престъпление срещу паричната и кредитната система - по чл. 248а ал. 3 от Наказателния кодекс.

Случаят е от 2017 г., когато управителят на фирмата кандидатствал пред Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за получаване на финансова помощ, от фондове на Европейския съюз, както и на средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират европроектите.

При кандидатстването пред ОС “Земеделие“ - Несебър той е представил неверни сведения за поддържани два парцела с площ 1.40 ха и 3.35 ха, а в действителност малка част от единия (1.41 ха) били поддържани с посочената в документите земеделска култура. 

Измамата обаче е хваната и нарушителят е признат за виновен от Областен съд – Бургас, който наложил на търговското дружество имуществената санкция. Юридическото лице е обжалвало решението на първата инстанция пред Апелативен съд – Бургас.

След запознаване с изложеното в жалбата, изслушване становищата на страните и обсъждане на събраните по делото доказателствени материали, въззивният състав е направил извода, че жалбата е неоснователна.

Според апелативните съдии в случая са налице всички предпоставки по ЗАНН за налагане на имуществена санкция на привлеченото към административнонаказателна отговорност юридическо лице, чийто управител е признат за виновен в извършване на престъпление против паричната и кредитната система. Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.