По повод проблемите на млечната говедовъдна ферма в Шабла, за които Агри.БГ писа, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) изпрати своя отговор. 

Тема с продължение: Животновъд от Шабла още чака субсидии!

В две публикации разяснихме, че фермерът Димитрин Тодоров не може да получи субсидии заради допусната техническа грешка в подаденото от него заявление.

В помощ на фермера се обяви Асоциацията за развъждане на черношарената порода у нас, която осъществява селекционен контрол в стопанството и която апелира въпреки документалната грешка да се подпомогне единствената оцеляла в община Шабла. 

В отговора на агроминистерството се уточнява, че по жалбата на Димитрин Тодоров с искане за субсидиране, подадена на 27 октомври 2020 г., е изпратен официален отговор още на 30 октомври

„С него той е информиран, че в при подаване на заявлението си за кандидатстване не е заявил помощ по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. Въвеждането на данните за заявлението и очертаването на земеделските площи се извършват в присъствието на кандидата. Димитрин Тодоров е удостоверил верността на данните в заявлението, които са въведени в ИСАК“, дават яснота от МЗХГ.

Нормативно определеният срок за промени и корекции на заявлението за кампания 2020 е бил до 5 юни 2020 г. До тогава обаче по депозираното от животновъда заявление няма подадено искане за промяна, допълват от агроведомството.

„Уточняваме, че непосочването в заявлението на схеми и/или мерки за подпомагане не може да бъде разглеждано като явна фактическа грешка. Съгласно допълнителните разпоредби на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. няма как да бъде направена корекция“, се казва в отговора на до Агри.БГ

„Нашата идея беше да се подпомогне една работеща ферма с традиции, която произвежда годишно над 300 тона мляко. Годината беше бедствена за Добруджа и затова искахме подкрепа, за да не бъде ликвидирана и тази кравеферма“, коментира Ангел Йонов, изп.-директор на Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България.