По-малкото продукция в зърнопроизводството през 2020 г. е отчасти компенсирана от по-големия размер на реколтираните площи, сочат окончателните оперативни данни на Земеделското министерство.

Борси: Слънчогледът скочи до 950 лв./тон

Изминалата година беше отчетена като емблематична със своята суша, а оттам и с ниските добиви при основните зърнени и маслодайни култури, но равносметката показа, че при някои от тях дори се отчита ръст на продукцията

Реколтата от пшеница през 2020 г. е с над 20 % по-малко от тази през 2019 г. и възлиза на над 4,6 млн. тона. Този спад е още по-драстичен, като се има предвид, че реколтираните площи са с почти 4 % повече от тези през предходната година. Средният добив се е свил с близо 24 %, достигайки 393 кг/дка. 

Най-голям спад през 2020 г. отбелязва продукцията от маслодайна рапица -  с 35,7% на годишна база. 

Освен по-ниския среден добив от 225 кг/дка, причината за това са и значително по-малкото реколтирани площи. Година по-рано фермерите са ожънали с една четвърт повече рапични площи, а през 2020 г техният брой е 114 732 ха.

По-леко намаление в събраната реколта е налице при тритикалето – с 3,1%. От друга страна, поради съществено по-големия размер реколтирани площи продукцията от ръж бележи ръст от 26,1%. По същата причина е добит и повече ечемик.

560 037 тона ечемик е произведен у нас през изминалата година, което е с 2,4% повече на годишна база, при среден добив от 406 кг/дка.

Според последните оперативни данни през 2020 г. са добити 1 643,7 хил. тона маслодаен слънчоглед и 2 826,1 хил. тона царевица за зърно. Количествата са съответно с 3,9% и 9,4% по-малко спрямо предходната година, като увеличението на реколтираните площи отчасти компенсира негативния ефект от по-ниските средни добиви, се казва в анализа.

Резултатите от есенната сеитбена кампания също са отчетени. Към края на декември 2020 г. засетите площи с маслодайна рапица са с 2,6% повече спрямо година по-рано, а тези с ръж и тритикале – съответно с 19,4% и 28,4%. При пшеницата се наблюдава относително запазване на засетите площи на годишна база, а при ечемика - намаление с 4,6%.