Оценката за обема на преработените количества слънчоглед през сезон 2016/17 е повишена. Това се казва в последния доклад на анализаторите от Oil World, цитиран от zol.ru. Точната цифра, която те посочват е 7,4 млн. тона, като увеличението е с 0,1 млн. тона. 

 

За сравнение през миналата стопанска година за преработка са отишли 6,8 млн. тона слънчоглед. Причина за положителната корекция е активният внос на маслодайни семена в страни като Русия, Сърбия, Украйна и Молдова през последното тримесечие на 2016 г.
 
 
Междувременно оценката за преработка на слънчоглед в Турция е била намалена от 1,9 на 1,75 млн. тона заради промените във вносните мита на страната, които насърчават импорта на слънчогледови масла, а не на семена за преработка. 
 
Според прогнози на експерти за първите три месеца на 2017 г. обемът на преработка на слънчогледово семе в света се очаква да достигне до 11,2 млн. тона, което е с 13 процента повече в сравнение със същия период на 2015 г. и ще доведе до рекордно предлагане на слънчогледово олио и шрот на международните пазари.