Авиационното пръскане срещу вредители през пролетта и лятото да става само в ранните утринни часове, за да се предотврати унищожаването на пчелите. Това гласят промени в Наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, обнародвани в последния брой на Държавен вестник. Изискванията нарастват поради липсата на самоконтрол от страна на земеделските производители при третирането на културите с препарати за растителна защита и след зачестилите случаи на болести по пчелите, довели до измиране на стотици пчелни семейства, поясниха браншовици.

Досега не е имало ограничение за пръскане на посевите по часове. Измененията в наредбата указват, че селскостопанските самолети нямат право да го правят от 11 ч. до 18.30 ч. през май и от 10 до 19.30 ч. от юни до октомври. Кметовете трябва да са предупредени от авиационните служби поне пет дни преди пръскането, за да могат своевременно да информират пчеларите, се казва още в наредбата.

Нови изисквания има и при пръскането на овощни градини. Техните собственици са длъжни да окосят цъфтящите полски растения между дърветата преди третирането на площите, за да се предотврати привличането на насекомите към химически обработените цветове.

В случай на масов мор по семействата пчеларите трябва в 24-часов срок да подадат жалба до шефовете на областните дирекции "Земеделие", е записано още в измененията.

С друга наредба агроминистерството регламентира реда за сертифициране на производителите на хмел. Целта е да се възстанови производството на тази култура, която преди няколко десетилетия е заемала значителни площи, обясниха експерти. Самото сертифициране става от поделенията на Изпълнителната агенция за сортоизпитване, апробация и семеконтрол. Те водят регистър на производителите, който е публичен и е качен на интернет страницата на ведомството. Не се сертифицират насаждения, които са собственост на пивоварните, защото тези площи са обект на друга отчетност, обясниха експерти.

Бирените предприятия са длъжни да вписват партидите, които купуват от хмелопроизводители или организации на тези производители. Фиксира се сортът на хмела, годината и мястото на производството му. Всяка година агенцията по сортоизпитване предоставя в Европейската комисия данни за производството и площите с хмел, е записано още наредбата.