Община Враца забранява отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на града, като призовава собствениците на селскостопански животни на територията на града да предприемат действия за премахване и преустановяване на отглеждането им, както и да обезпаразитят местата, където са отглеждани животните.
 
Това гласи приетата от Общинския съвет „Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца". Според нея се забранява отглеждането на селскостопански животни в регулационните граници на град Враца, с изключение на кварталите Бистрец и Кулата, в които е разрешено стационарно отглеждане за собствени нужди.
 
В кварталите е допустимо отглеждане до 2 броя едри еднокопитни и двукопитни животни, до 2 броя свине, овце и кози, до 20 броя домашни птици и до 20 броя зайци. 
 
В изпълнение на приетата Наредба, Община Враца дава гратисен период на стопаните до 28 април 2016 г.
 
След този срок, при констатиране на нарушения, ще се налагат санкции в размер от 100 до 500 лв.
От Община Враца обръщат внимание на собствениците, притежаващи временно или постоянно селскостопански животни, отглеждащи ги в позволените за целта места, че са длъжни да ги регистрират в Общината /кметството/ и в Областната дирекция по безопасност на храните в срок от 7 работни дни от придобиването им.