Пасищата и водопоите в землището на с. Кръстилци, община Сандански да бъдат заградени. Това трябва да се случи в рамките на месец, считано от 10 ноември, е разпоредил Областният управител на Благоевград Димитър Димитров, съобщават от Областната управа. 
 
Забраната за използването на пасищата и водоемите там е с цел да се гарантират здравето и безопасността на животните и хората след констатации от изследване на радиологични показатели на вода за питейно-битови цели. От изследването става ясно, че общата алфа активност и естествен уран не съответства на изискванията.
 
От областната управа припомнят, че със заповед на областния управител Димитър Димитров от 5 септември т.г. след сигнал на граждани за замърсяване на водата за питейно-битови цели е извършена проверка на водоснабдяването на селото от междуведомствена комисия. Констатирано е, че водохващането към довеждащия водопровод на с. Кръстилци се е извършвало от изтичаща вода по стоманена тръба от галерия "Хралупата" на бивша мина за добив на уранов концентрат. Също така междуведомствената комисия е установила, че в землището на селото се отглеждат домашни животни, които имат свободен достъп до водоема, разположен под резервоара за питейна вода. 
 
За констатациите от проверката за лошото качество на водата са уведомени ръководствата на МОСВ, МИЕ, Областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград, община Сандански.  На 29 октомври 2014 г. по искане на областния управител е извършена и проверка от РДНСК - Югозападен район, за законосъобразното изграждане и ползване на водопровода в с.Кръстилци. Kонстатациите сочат липса на всякакви строителни книжа, пише в съобщението на областната управа, в което са посочени и други пропуски. След изтичане на едномесечния срок, ще бъде извършена нова проверка.  
 
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!