На 25 октомври евродепутатите ще се произнесат по регламент относно продуктите на ветеринарната медицина, който да гарантира, че антибиотиците ще останат ефективни срещу инфекции. Целта е да се избегне появата на повече организми, резистентни на лекарства, съобщава пресцентърът на Европейския парламент.

 

Цяла група антибиотици отпада от животновъдството


Профилактичната употреба на антибиотици за единични животни ще бъде възможна само след решение на ветеринарен лекар и при висок риск от инфекция. Колективното лечение, когато едно животно е болно и се дават профилактично лекарства и на другите, ще бъде позволено само при липса на други алтернативи и с решение на ветеринарен лекар.

Съгласно новите правила лекарствата не следва да бъдат използвани, за да компенсират лоши условия на отглеждане на животните или за стимулиране на техния растеж.

Ще има нови изисквания към вносителите, според които всички чуждестранни търговци, които предлагат храни на европейския пазар, ще трябва да се съобразяват със стандартите на ЕС за използването на антибиотици.

За да се преодолее проблемът с резистентността, е нужно разработването на нови видове антибиотици. Ето защо новите правила предвиждат стимули за изследвания в тази насока.

Отделен регламент, който също ще бъде гласуван на 25 октомври, налага забрана върху профилактичната и колективната употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи. Рецепти за такива фуражи ще могат да бъдат издавани само от ветеринари след преглед.

След като Парламентът гласува за влизането в сила на новите правила, ще бъде необходимо и официалното одобрение на Съвета на Европа.