Потвърдено е огнище на заболяването туберкулоза в лично стопанство в разградското село Кривица. В обекта се отглеждат две животни – крава и теле, съобщават от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Животновъден обект е глобен заради незаконно загробване

Издадена е заповед на директора на ОДБХ-Разград за обявяване и мерки за контрол на огнището. Заболялата крава подлежи на санитарно клане, а телето – на учестена туберкулинизация.

Междувременно от Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига изнесоха данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADIS) за периода 10-17 юни. България е докладвала само едно огнище на високо патогенна инфлуенца при птици (домашни птици)_Н5 в област Добрич. 

Доста по-сериозно е положението в южната ни съседка Турция, където са открити 4 огнища на антракс, 3 огнища на шап, 13 огнища на бяс и 7 огнища на шарка при овце и кози. 

Румъния, от своя страна, е докладвала: 1 огнище на Африканска чума при домашни свине, 1 огнище на Африканска чума при диви свине и 3 огнища на инфекциозна анемия при коне. 

Статистиката в Полша сочи 2 огнища на Африканска чума при домашни свине, 21 огнища на Африканска чума при диви свине, 1 огнище на ензоотична левкоза при говеда и 1 огнище на туберкулоза.

Най-много са заболяванията при животните, регистрирани в Германия: 24 огнища на Африканска чума при диви свине, 1 огнище на високо патогенна инфлуенца А при птици_Н5, 6 огнища на високо патогенна инфлуенца А при птици_Н5N1, 1 огнище на високо патогенна инфлуенца А при птици_Н5N8 и 1 огнище на инфекциозен ринотрахеит и пустулозен вулвовагинит при говеда.